Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY do POBRANIA:

Wzór wniosku - PDF   

Wzór wniosku - DOC  


Komórka organizacyjna

DZIAŁ TECHNICZNY


Opłaty

BRAK OPŁAT


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób załatwienia


Podstawa prawna

Podstawa prawna


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Do wniosku należy dołaczyć:

 

1. Geodezyjny pomiar powykonawczy.

 

2. Kserokopię aktualnych badań wody.