herbeBOI - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością Pozostałe wnioski – zlecenia
Umowa na dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków Usługi dot. dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Umowa na wywóz nieczystości ciekłych Usługi dot. wywozu odpadów
Umowa na wywóz nieczystości ciekłych z oczyszczalni przydomowej Usługi dot. wywozu odpadów
Umowa na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości- dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych Gminy Suchań, Krzęcin Usługi dot. wywozu odpadów
Umowy o świadczenie usług w zakresie oczyszczania chodnika Usługi dot. wywozu odpadów
Wniosek o wydanie zaświadczenia Usługi dot. przyłączenia do sieci
Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy dot. wody i ścieków Usługi dot. dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów z nieruchomości – dotyczy wyłącznie podmiotów gosp. Gminy Suchań, Krzęcin Usługi dot. wywozu odpadów
Zawieszenie – rozwiązanie umowy Usługi dot. dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Zlecenie kontroli – montaż podlicznika Usługi dot. wody bezpowrotnie zużytej
Zlecenie odbioru sieci/przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz włączenia do sieci Usługi dot. przyłączenia do sieci
Zlecenie oplombowania podlicznika Usługi dot. wody bezpowrotnie zużytej
Zlecenie wydania informacji o możliwości przyłaczenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Usługi dot. przyłączenia do sieci
Zlecenie wydania warunków przyłaczenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Usługi dot. przyłączenia do sieci
Zlecenie wykonania przyłącza sieci Usługi dot. przyłączenia do sieci
Zlecenie wymiany wodomierza głównego / dodatkowego Usługi dot. dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Zlecenie – pozostałe usługi MPGK Pozostałe wnioski – zlecenia
Zlecenie – usługa jednorazowa kontenerem Usługi dot. wywozu odpadów